Anna Elliot, skromna i delikatna, przed ośmiu laty za namową rodziny zerwała zaręczyny z przystojnym, lecz niezamożnym kapitanem Wentworthem. Teraz ma lat dwadzieścia siedem i ponieważ odrzucała względy innych mężczyzn, wydaje się skazana na staropanieństwo. Gdy rodzina z powodu kłopotów

04-06-2020 0 Czytaj

Jedna z trzech znakomitych i poruszających opowieści składających się na cykl „Zło” pióra szwedzkiego noblisty. Pisarz przenosi czytelnika w odległe, mroczne czasy średniowiecza, snując opowieść o człowieku zajmującym się dość specyficzną profesją. Kat - z jednej strony wywołujący wśród pospólstwa

02-06-2020 0 Czytaj

Jedna z miej popularnych powieści Broszkiewicza. Opowieść o dalszych losach Jana Kuli, dwudziestopięcioletniego Polaka rodem spod Nowego Targu, który przybył do Francji, do Moligny, by pracować w tamtejszej kopalni.

01-06-2020 0 Czytaj

Akadyjski epos opisujący poszukiwanie przez legendarnego Gilgamesza, władcę sumeryjskiego miasta Unug, tajemnicy nieśmiertelności. Epos ten – zawierający między innymi opis potopu – powstał na kanwie wcześniejszych sumeryjskich opowieści o tym władcy. Zrekonstruował, przełożył i wstępem opatrzył

29-05-2020 0 Czytaj

"Niedyskretne klejnoty" to frywolna powieść poruszająca poważne tematy, jak mawiał o niej Lessing.

29-05-2020 0 Czytaj

"Zima pośród lodów" Juliusza Verna opowiada o niebezpiecznej podróży kapitana Jana Cornbutte statkiem "Nieustraszonym" po mroźnych i pokrytych lodem wodach morza arktycznego. Jest to dla niego i jego załogi test na wytrwałość, odwagę oraz umiejętność pracy zespołowej, tylko najdzielniejsi mają

28-05-2020 0 Czytaj

Powstały w 1909 roku „Upiór Opery” to jedna z najsłynniejszych gotyckich powieści grozy. Historia Erika – zdeformowanego, genialnego kompozytora żyjącego w podziemiach Opery Paryskiej, nieszczęśliwie zakochanego w młodej solistce Christine, była wielokrotnie ekranizowana i przenoszona na sceny

28-05-2020 0 Czytaj

Wilkie Collins znany jest w Polsce z takich książek jak Kobieta w bieli, Kamień księżycowy czy Tajemnica pałacu w Wenecji. Tym razem proponujemy Czytelnikom pierwsze polskie wydanie powieści Córki niczyje, jednego z najbardziej poczytnych i cenionych dzieł tego dziewiętnastowiecznego autora,

28-05-2020 0 Czytaj

Powieść węgierskiego pisarza z przełomu wieku XVIII i XIX. Sam tytuł można rozpatrywać na wiele sposobów, tzn. różne rodzaje biedy dopadają naszych powieściowych bogaczy. Większość bohaterów poznajemy już w pierwszym rozdziale, wraz z kolejnymi stronami możemy poznać ich charaktery. Najbiedniejsi

27-05-2020 0 Czytaj
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 100