» » wydawnictwo poznańskiego towarzystwa przyjaciół nauk

Bogato ilustrowane studium historyczno-ikonograficzne, uzupełnione o polskie tłumaczenie "Traktatu o powinnościach szlachty na podstawie gry w szachy" Jakuba de Cessolis, traktuje o jednym z najciekawszych zabytków średniowiecznej sztuki. Autorka opisuje zachowane rękopisy, sposób przedstawiania

14-06-2020 0 Czytaj

Książka powinna pomóc w znalezieniu u progu nowego tysiąclecia odpowiedzi na pytania o sens rozumienia tradycji i nowatorstwa, o ciągłość procesów kulturowych, o zakorzenienie teraźniejszości w przeszłości. Zamieszczone tu prace mają charakter interdyscyplinarny. Ich autorami są naukowcy z wielu

27-03-2020 0 Czytaj

Książka ta traktowana jest w mediewistyce jako praca pionierska, która zainspirowała nową domenę badań historycznych. Autor na podstawie rozległej kwerendy w archiwach i zbiorach bibliotecznych Paryża podejmuje problemy grup i kategorii ludności, które znajdują się na marginesie społeczeństwa

25-01-2020 0 Czytaj

pod redakcją Alicji Karłowskiej-Kamzowej

18-01-2020 0 Czytaj

Książka powstała przede wszystkim z myślą o czytelniku anglosaskim, ale szybko przełożono je na język niemiecki. Autorowi udało się przedstawić własną, nowoczesną wizję powstawania Europy. Udało mu się również połączyć dwie tradycje badań naukowych nad jej przeszłością: tradycję amerykańską, w

10-01-2020 0 Czytaj

Materiały źródłowe do nauki historii dla uczniów, studentów i nauczycieli.

05-12-2019 0 Czytaj

Melancholia to jeden z najistotniejszych obrazów w twórczości Jacka Malczewskiego i zarazem jeden z najbardziej znaczących w polskiej kulturze. Choć pomysł monografii dzieła jest tym, co leży u podstaw tej książki, to interesuje nas raczej przybliżenie obrazu Malczewskiego niż rozmaitych metod

29-11-2019 0 Czytaj

Filozoficzna biografia Schopenhauer'a.

11-09-2019 0 Czytaj

Autor przedstawia nowy wizerunek dziejów antycznej Sparty. Odwołując się do najnowszych badań, pokazuje, że w Sparcie nigdy nie istniała równość majątkowa, a państwem zawsze rządziła szczupła elita, która skupiała w swym ręku władzę i bogactwa. Autor dowodzi błędności podstawowych założeń przez

09-06-2019 0 Czytaj
1 2