» » oficyna wydawnicza witekdruk

Tej książki polecać nie trzeba! Stanowi ona w dotychczasowej karierze pisarskiej Andrzeja Grabowskiego kolejny dowód doskonałej znajomości potrzeb młodego odbiorcy. TRZY TYGODNIE Z DRUHNĄ CHULIGAN - kontynuacja znanych powieści dla młodzieży szkolnej: "Fikuś, Zulek i Ciężkogłowy", "Hilary, Zulek i

01-08-2020 0 Czytaj

Zapraszam Cię do wędrówki ścieżką, która została przetarta moimi stopami... Zapraszam Cię do krainy zamkniętych oczu i otwartych serc... Zapraszam Cię w świat gdzie, ból i strach panują nad miłością... W świat, gdzie dobro nie zawsze zwycięża zło... Zapraszam Cię w podróż, gdzie milczenie jest

01-05-2019 0 Czytaj