» » janusz sikorski

Mikropowieść Ulricha Pleznzdorfa, ukazała się wiosną 1972 roku na łamach dwumiesięcznika literackiego Niemieckiej Akademii Sztuk "Sinn und Form". Była ona w swej pierwotnej koncepcji scenariuszem, skazanym na niepowodzenie: młody Edgar Wibeau nie przemówił widać do reżyserów, a w końcu oni decydują

01-01-2021 0 Czytaj

ZAWARTOŚĆ Wiktoria Repatrianci Wyznanie Przyjaciele ludzi Nawrócenie Rozczarowanie małżonka To miłość Opowieść o malarstwie Spadkobierca

30-10-2020 0 Czytaj

Oblężenie Jasnej Góry miało miejsce w czasie potopu szwedzkiego w okresie 18 listopada - 27 grudnia 1655 roku. Siły polskie liczyły 160 żołnierzy, 50 puszkarzy, 20 szlachciców i 70 zakonników, i były nieporównywalnie mniejsze niż szwedzkie z około 3200 żołnierzami. Przebieg oblężenia wykazał

18-10-2020 0 Czytaj

2 sierpnia 216 roku p n e podczas II wojny punickiej rozegrała się bitwa, która zapisała się jako największe zwycięstwo wojsk kartagińskich nad rzymskimi. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej taktyki, mniej liczne wojska Hannibala odniosły miażdżące zwycięstwo nad armią rzymską. Bitwa pod Kannami

07-09-2020 0 Czytaj

Posłowie Witold Nawrocki.

17-11-2019 0 Czytaj

Podręcznik przeznaczony przede wszystkim dla słuchaczy akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich Wojska Polskiego, przystępujących do studiowania zagadnień historii rozwoju sił zbrojnych oraz sposobów prowadzenia działań bojowych od czasów najdawniejszych do końca wieku XIX. Zarys niniejszy

16-05-2019 0 Czytaj

Męska przygoda jest ziborem opowiadań łowieckich.Napisana z temperamentem wyróżnia się dowcipem i autoironią.Janusz Sikorski nie jest zawodowym pisarzem, nie ma więc w Męskiej przygodzie fikcji literackiej,jest natomiast fantazja łowiecka, umiłowanie przyrody i rzadko spotykane znawstwo zagadnień

07-05-2019 0 Czytaj