» » józefa hennelowa

Pytania podstawowe i osobiste doświadczenie religijne. Wspólnym mianownikiem tekstów zebranych w tej książce jest przytoczona we wstępie opowieść z Ewangelii św. Marka o przejmującej prośbie człowieka oczekującego cudu: „Wierzę, Panie, wspomóż niedowiarstwo moje”. „Niedowiarstwo moje” jest

23-05-2020 0 Czytaj