» » bożena krzywobłocka

Historyczna praca opisująca w szerokim kontekście historyczno - anegdotycznym kolejnych mieszkańców Zamku Królewskiego w Warszawie, jak i dzieje samej budowli.

01-08-2020 0 Czytaj

Tajemnicze siły planet, ich wzajemnych układów, związki z bóstwami greckimi i asyryjskimi magami zawsze fascynowały miłośników spraw niezwykłych i magicznych. Od najdawniejszych czasów ludzie wierzyli w szczególny wpływ ciał niebieskich na losy jednostek i całych społeczeństw. Potęga planet

30-10-2019 0 Czytaj

"Delfina i inne" - to zbiór esejów mówiących o odległych, a przecież bliskich czasach, bo związanych ze współczesnością silną więzią tradycji. Mistycyzm i mesjanizm, metafizyka, a nawet okultyzm mocno zaciążyły nad kulturą i obyczajem polskim XIX wieku. Opierając się na dokumentach i źródłach z

20-04-2019 0 Czytaj