» » alicja karłowskakamzowa

Bogato ilustrowane studium historyczno-ikonograficzne, uzupełnione o polskie tłumaczenie "Traktatu o powinnościach szlachty na podstawie gry w szachy" Jakuba de Cessolis, traktuje o jednym z najciekawszych zabytków średniowiecznej sztuki. Autorka opisuje zachowane rękopisy, sposób przedstawiania

14-06-2020 0 Czytaj

pod redakcją Alicji Karłowskiej-Kamzowej

18-01-2020 0 Czytaj