» » albert kwiatkowski

Masnawi to jedno z największych arcydzieł literatury światowej. Uznane za najważniejszy po Koranie tekst w świecie muzułmańskim. Po raz pierwszy w Polsce w mistrzowskim, poetyckim przekładzie Alberta Kwiatkowskiego.

23-05-2020 0 Czytaj

Poemat, w 6 częściach w formie dwuwierszy (dwuwiersz, czyli masnavi), przez sufich uważany za drugą po Koranie najważniejszą świętą księgę.

04-08-2019 0 Czytaj