» » alan posener

Eine Geschichte über zwei Familien und zwei Katzen - oder? Bei Familie Müller geht es locker zu. Das gilt auch für ihren schwarzen Kater "Kater": er darf überall schlafen, alles zerkratzen, immer fressen. Nachts verschwindet er - ist "ein richtiger Kater, sagt Herr Müller. Bei Familie Heidenreich

01-01-2021 0 Czytaj

Historia małżeństwa Johna i Jacqueline Kennedy aż do momentu, gdy wprowadzili się do Białego Domu, była historią połowicznej emancypacji. Jacqueline musiała - niepewnie, po omacku, bez wiary w powodzenie, bez wsparcia, a częściowo wbrew woli męża - uwalniać się od norm społeczeństwa amerykańskiego

14-10-2020 0 Czytaj