"Boże, daj nam długą zimę/i cichą muzykę i usta cierpliwe,/i trochę dumy zanim/skończy się nasz wiek./Daj nam zdziwienie/i płomień, wysoki, jasny" (wiersz z tomiku - wiersz o tytule "Płomień").

06-07-2020 0 Czytaj

Dwa i pół tysiąca lat temu w Gaja w Indiach, książę Siddharta Gautama z rodu Siakjów doświadczył Przebudzenia. Doświadczenie Przebudzenia - Bodhi stanowi istotę buddyzmu. Cała jego filozofia i wszystkie techniki medytacyjne mają na celu doprowadzenie praktykującego do tego właśnie doświadczenia.

04-07-2020 0 Czytaj

Ingeborg Bachmann (1926-1973) i Paul Celan (1920-1970) to dwie wybitne indywidualności powojennej literatury niemieckojęzycznej. Ich korespondencja, zgodnie z życzeniem spadkobierców, miała ukazać się dopiero w 2013 roku. Nieoczekiwanie pozwolenie na druk listów obojga poetów przyszło wcześniej i

01-07-2020 0 Czytaj

Podstawą tego wydania są zbiory: Zwierzęca Zajadłość, Zupełne Zezwierzęcenie, Biografioły, Geografioły

30-06-2020 0 Czytaj

"Nowy tom wierszy Adama Zagajewskiego. Na "Asymetrię" składają się wiersze pełne przestrzeni, powietrza i słońca, odwołujące się do pamięci ludzi i miejsc. Miejsc przywołanych jak pocztówki z wakacji i miejsc ważnych, jak miasto urodzenia. To również zbiór pełen wspomnień o ludziach ( niektóre już

26-06-2020 0 Czytaj

Od czasu pierwszego wydania (w 1989 roku) Hipnoza została przełożona na kilka języków obcych, w 1991 roku znalazła się na pierwszym miejscu niemieckiej "Bestenliste" (prestiżowej listy najlepszych książek). Na podstawie jednej z historii wchodzących w skład tego zbioru "Powieści dla Hollywood"

17-06-2020 0 Czytaj

"Milczenie kwiatu" to wspaniałe, klasyczne wprowadzenie w kulturę zen. Autorem tej erudycyjnej, a zarazem finezyjnej książki jest Zenkei Shibayama, były opat klasztoru Nanzenji w Kioto. Wstępem opatrzył ją Daisetz Teitaro Suzuki. "Milczenie kwiatu" doczekało się dotychczas na Zachodzie piętnastu

12-06-2020 0 Czytaj

"Droga pani Schubert, temperatura naszej miłości wynosi 1200 stopni Celsjusza. To wystarczy, aby stopiło się złoto. Czy to, co zaczęło się w ogniu, ma szanse na pożar? I czy zdążymy jeszcze uciec do chłodnej starości, która może przedłużyć nam wszystkie terminy ważności?" Pani Schubert pojawiła

31-05-2020 0 Czytaj

Nowy wybór wierszy Hansa Magnusa Enzensbergera, najwybitniejszego współcześnie poety języka niemieckiego, jest próbą przypomnienia jego twórczości tym, którzy już się z nią zetknęli i przedstawienia jej nowemu pokoleniu polskich czytelników. Autorem wyboru i współtworzących go przekładów jest

08-05-2020 0 Czytaj

"W szabat nie zrywa się kwiatów/nie narzuca się woli/szabat przypomina że kwiat/ma prawo istnieć/bez naszej zgody".

29-04-2020 0 Czytaj
1 2 3 4 5 6 7