» » Kryminologia - Brunon Hołyst

Kryminologia - Brunon Hołyst

Do rąk Czytelnika trafia już dziesiąte – jubileuszowe – wydanie znanego podręcznika akade-mickiego, który służy studentom i praktykom od ponad 30 lat. Jego Autorem jest profesor Brunon Hołyst, rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, kierownik podyplomo-wego Europejskiego Studium Problematyki Przestępczości Uniwersytetu Łódzkiego, członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, członek Pol-skiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, prezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego (2006). Profesor Brunon Hołyst opublikował około 900 prac, w tym 65 książek. Kryminologia jako nauka multidyscyplinarna koncentruje swoją uwagę na człowieku i jego środowisku. Jej przedmiotem są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym – w mikroskali rozpatruje ona indywidualne zachowania przestępne, w makroskali zaś przestęp-czość jako zjawisko społeczne. Holistyczne podejście do skomplikowanej problematyki patologii społecznej (w tym zwłaszcza przestępczości) wyznacza kryminologii rangę nauki dominującej w rozpoznawaniu obszarów zagrożeń. Światowe powiązania przestępcze istnieją w każdej dziedzinie aktywności kryminalnej – od przestępczości zorganizowanej, terroryzmu, prania brudnych pieniędzy i fałszerstw środków płatniczych po przestępstwa internetowe, nielegalny handel narkotykami i materiałami nuklearnymi. W tym kontekście niezmiernie ważne jest prowadzenie interdy-scyplinarnych badań w celu ustalenia stanu faktycznego i zakresu wpływów politycz-nych, ekonomicznych i społecznych na kształtowanie się nowej przestępczości. Nie można już ograniczać się tylko do rejestrowania zagadnień z dziedziny symptomatologii kryminalnej. Najwyższy czas po temu, aby zająć się etiologią przestępczości. Niniejsze wydanie podręcznika – poza aktualizacją danych statystycznych – zawiera nowe treści dotyczące doktryn kryminologicznych, problemów współczesnej kryminologii, ba-dań „ciemnej liczby” kryminologii porównawczej, traktowania przestępców seksualnych oraz profilaktyki. Zachowano układ książki i jej konwencję. Rozszerzono także liczbę cyto-wanych publikacji. Nowe „okienka” problemowe uwzględniają aktualne zagadnienia kryminologii i nauk pokrewnych. Z uwagi na zaplanowaną i technicznie dopuszczalną objętość zrezygnowano zaś z metodologii badań kryminologicznych.

  • Autor: Brunon Hołyst
  • Kategoria: nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)
  • Język: polski
  • ISBN: 9788376202938
  • Data wydania: 2006-01-01
  • Liczba stron: 1404
  • Ocena: 7,5
  • Wydawnictwo: LexisNexis
Informacja
Użytkownicy niezalogowani nie mają możliwości oceniania, komentowania ani pobierania plików. Załóż darmowe konto TUTAJ.
15-03-2019, 02:59 0 0

Komentarze


Informacja
Członkowie grupy Gość nie posiadają uprawnień do komentowania tego artykułu.