» » wiedza powszechna » Strona 8

Fizyka jest nauką ścisłą. Pamiętając o tym, z pewnym zażenowaniem pragnę wyjaśnić, że w tytule niniejszej książeczki liczba „500” jest zupełnie ścisła, natomiast termin „zagadki” został użyty jedynie w znaczeniu przenośnym, choć bardzo potocznym. W tym mianowicie, w jakim określiłoby się jakiegoś

17-09-2020 0 Czytaj

Leksykon o tematyce geograficzno, przyrodniczej. W książce opisano m.in. rolnictwo, przemysł i procesy urbanizacyjne zachodzące w tych obszarach geograficznych. Książka zawiera wiele map i wykresów.

17-09-2020 0 Czytaj

Epoka omawiana w niniejszym tomie charakteryzuje się generalnie brakiem własnej państwowości, a w związku z tym i armii narodowej. Na przestrzeni przeszło 140 lat tylko Księstwo Warszawskie, rok 1830-1831 oraz II Rzeczpospolita (częściowo też Królestwo Polskie) to okresy, gdy istnieje suwerenne

16-09-2020 0 Czytaj

Książka składa się z następujących działów: 1.Co to jest ciepło? 2.Co to jest energia? 3.Co to jest elektryczność? 4.Co to jest światło? 5.Co to jest materia? Każdy dział składa się z kilku(nastu) podrozdziałów.

15-09-2020 0 Czytaj

Książka ta dotycz teorii i programów literackich współczesności, a jej głównym celem jest to, aby dzisiejszy uczeń, student, nauczyciel docenił rolę i społeczną wartość piśmiennictwa popularnego oraz olbrzymiego znaczenia popularyzacji w budowaniu świadomości kulturowej narodu. Warto jednak

15-09-2020 0 Czytaj

Biblioteka Wiedzy Współczesnej Omega, tom 215

14-09-2020 0 Czytaj

Słownik obejmuje sześć działów : literaturę duńską,farerską,fińską,islandzką,norweską,szwedzką.Wstęp o charakterze ogólnym wskazuje na związki i różnice występujące między tymi literaturami,a każdy z działów poprzedzony jest krótkim artykułem,w którym podano najważniejsze informacje na temat

14-09-2020 0 Czytaj

Od czasu do czasu każdy z nas spogląda na niebo – na Księżyc, Słońce, gwiazdy. Co to za ciała, jak powstały i jakie będą ich dalsze losy? Te podstawowe pytania o naturę otaczającego nas świata, a zarazem prognozy naszego istnienia i dalszej przyszłości są przedmiotem tej książki. Dowiemy się z niej

11-09-2020 0 Czytaj

Na niniejszy tom składa się dwadzieścia studiów o myślicielach i nurtach filozoficznych w Polsce na przestrzeni blisko pięciu wieków - od początków uprawiania filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w drugiej połowie XIV wieku aż po narodziny pozytywizmu w drugiej połowie XIX wieku.

08-09-2020 0 Czytaj
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 48