» » wiedza powszechna » Strona 7

W jaki sposób i w jakich warunkach tworzą się lodowce i lądolody? Jaka jest ich budowa i struktura? Czy lodowce są do siebie podobne? Jaka jest rola lodowców w kształtowaniu rzeźby Ziemi? Jak wygląda współczesne zlodowacenie kontynentów i jakie są jego prognozy? Czy na lodowcach istnieje życie? Czy

02-10-2020 0 Czytaj

Monografia życia i twórczości Fryderyka Schillera.

02-10-2020 0 Czytaj

Książka wybitnego uczonego, współautora odkrycia, które stało się przełomem w biologii. Autor niezmiernie żywo opowiada o badaniach prowadzonych nad strukturą DNA, które doprowadziły do jej rozszyfrowania, a Watsonowi i Crickowi przyniosły w 1962 r. nagrodę Nobla. Fakty naukowe podaje wśród

29-09-2020 0 Czytaj

Ruch religijno-społeczny, zapoczątkowany w 1517 r. przez Marcina Lutra, występującego przeciwko odpustom, czyli kupczeniu łaską Bożą, a następnie przeciwko hierarchii Kościoła, przeniknął do innych krajów europejskich, zmieniając nie tylko ich życie religijne, ale i polityczne. Reformacja

23-09-2020 0 Czytaj

Semiotyka (od greckiego semeiotikòs, czyli dotyczący znaku) albo semiologia, zwana jest także ogólną teorią znaków. Ogólna, formalna czyli logiczna teoria języka rozumianego jako system znakowy, zajmująca się językiem w aspekcie jego racjonalności i sprawności w aktach poznania i komunikowania.

18-09-2020 0 Czytaj
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 48