» » polskie przedsiębiorstwo wydawnictw kartograficznych im eugeniusza romera

Szkolny atlas geograficzny dla klas 6-7 szkoły podstawowej z lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku.

21-12-2019 0 Czytaj

Książka jest podręcznikiem dla studentów wydziałów geodezyjnych uczelni technicznych. Mogą z niej korzystać również geodeci zatrudnieni w przedsiębiorstwach i instytucjach geodezyjnych. Tom II obejmuje prace geodezyjne podczas realizacji i eksploatacji obiektów i urządzeń budownictwa przemysłowego.

02-07-2019 0 Czytaj

Praca zbiorowa; Oldrich Hlad, Frantisek Hovorka Pavla Polechova, Jitka Wejselova Nr Katal.09-007-01-1991

08-04-2019 0 Czytaj